Невс Невс

Кутија за вино

2020-03-31
Вино је течна роба. Данас је на полицама трговачких центара прво што плијени пажњу људи често амбалажа за вино - токутија за вино. Паковање винских кутијаигра веома важну улогу у продаји вина, посебно његову улогу у привлачењу потрошача, повећању додате вредности производа, задовољавању духовних потреба потрошача и јачању бренда и корпоративног имиџа.
У избору амбалажног материјала закутија за виноes, контејнери за папир (картонске кутије, папирне цеви) и даље доминирају, а удео коже, дрвета, пластике и метала повећао се у односу на прошлост. Користите мање.